A felhasználói élmény fokozása érdekében oldalunkon Cookie-kat (sütiket) használunk. További információ
Értem
Főoldal Hírek
Állattartó telepek korszerűsítése - ÁTK 5. (116/2013. (XII. 12.) VM rendelet)

Állattartó telepekhez szükséges eszközök és élelmiszeripari gépek, technológiák beszerzésére lehet pályázni 2013. december 16. reggel 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2014. január 31-ig. A tárca legalább 60 milliárd forintot biztosít.
2013-12-13
Az állattenyésztési technológiai fejlesztésére (ÁTK) beszerzendő technológiák, gépek támogatására mintegy 35 milliárd forint, az Élelmiszeripar-feldolgozás technológiai fejlesztésére (ÉLIP) legalább 25 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Mindkét célterület esetében nagyértékű gépbeszerzésre legfeljebb 250 millió forint, kisértékű gépekre 15 millió forint támogatást lehet igényelni. A rendelet teljes szövegét a részletekkel kapcsolatban a vidékfejlesztési miniszter 116/2013. (XII. 12.) VM rendeletében olvasható.
Vidékfejlesztési miniszter 116/2013. (XII. 12.) VM rendelete
A vidékfejlesztési miniszter 116/2013. (XII. 12.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
 

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. állattartó telep: a Magyarország területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedő, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben működő körbekerített legelőket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra használt területeket;
2. ÁTK I. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: ÁTK rendelet) alapján 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
3. ÁTK II. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
4. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
5. ÁTK IV. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: ÁTK IV. rendelet) alapján 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
6. BaTeK jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: BaTeK rendelet) alapján a 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
7. beruházás üzemeltetésének igazolása: az az igazolás, illetve amennyiben a beruházás üzemeltetése hatósági engedélyhez kötött, úgy jogerős hatósági engedély, amellyel az ügyfél az utolsó kifizetési kérelemre történő kifizetés feltételeként hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a művelet keretében megvalósult beruházást szabályszerűen üzemelteti;
8. élelmiszeripari üzem: élelmiszeripari üzemként szakhatósági nyilvántartásba vett engedélyezett vagy bejelentett, működő élelmiszer feldolgozó helyiség vagy helyiség együttes;
9. ÉLIP I. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: ÉLIP rendelet) alapján 2008. május 5. és 2008. június 16. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
10. ÉLIP II. jogcím: az ÉLIP rendelet alapján 2009. október 20. és 2009. november 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
11. ÉLIP III. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: ÉLIP rendelet III.) alapján 2012. június 22. és 2012. július 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
12. induló vállalkozás: a) az 1. célterület vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) Vhr. 3. § 19. pontjától eltérően a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 1-ig jegyezték be, az egyéni vállalkozó valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 1-ig került sor,
b) a 2. célterület vonatkozásában a Vhr. 3. § 19. pontjától eltérően a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 1-ig jegyezték be, az egyéni vállalkozó, valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, de legkésőbb 2013. szeptember 1-ig került sor;
13. kertészeti gépbeszerzés jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti gépek, technológia berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján 2013. augusztus 15. és 2013. október 18. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
14. kisértékű gépbeszerzés:
a) az 1. célterület esetében az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 15 000 000 Ft,
b) a 2. célterület esetében az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 15 000 000 Ft;
15. KKV : a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;
16. megvalósítási hely:
a) az 1. célterület vonatkozásában az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt, állattartó telepként nyilvántartott hely,
b) a 2. célterület vonatkozásában az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt, élelmiszeripari üzemként nyilvántartott hely, ahol a műveleten belül beszerzett, beépített vagy beszerelt gép vagy technológia üzemszerűen használatra kerül, illetve a nem beépített vagy beszerelt gép vagy technológia üzemszerű használaton kívüli tárolása megvalósul;
17. mezőgazdasági termelő: a Vhr. 3. § 12. pontja szerinti fogalomnak megfelelő ügyfél azzal, hogy a 2. célterület vonatkozásában további feltétel, hogy az ügyfél értékesítésből származó árbevételének 50%-a, vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből;
18. művelet megvalósulása: a műveletet alkotó összes tevékenységnek a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal igazolt lezárása;
19. nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a) az 1. célterület esetében a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 250 000 000 Ft,
b) a 2. célterület esetében a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 250 000 000 Ft;
20. nagyvállalat: a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, amely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
21. NDP ÉLIP jogcím: a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;
22. NDP MÜK jogcím: a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;
23. nem mezőgazdasági termelő: a 2. célterület vonatkozásában az az ügyfél, akinek az értékesítésből származó árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből;
24. támogatási összeg: a jogerős támogatási határozattal a nettó kiadás, valamint az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó tekintetében jóváhagyott kötelezettségvállalás együttes összege.
(2) E rendelet vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés b) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16/B. § (2) bekezdésében,
 17. § (2)–(4) bekezdéseiben, 23. § (1) bekezdés b) pontjában, 24. §-ában, 25. § (1)–(2) és (6)–(8) bekezdéseiben, 25/A. §-ában, 27. § (1) bekezdés b) pontjában és e)–g) pontjaiban, 29. § (4) és (8) bekezdéseiben, 30. § (1) bekezdés c)–d) pontjaiban, (12) bekezdésében, 30/A. §-ában, 31. § (3) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, valamint 35. § (5), (9) és (13) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak.
(3) E rendelet vonatkozásában a fiatal mezőgazdasági termelői jogosultság a Vhr.-től eltérően 2014. december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg IH közleményben közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott célterületek vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.
(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
a) az IH közlemény útján az adott célterület vonatkozásában közzétett, az állattenyésztés technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek (1. célterület);
b) az IH közlemény útján az adott célterület vonatkozásában közzétett, az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek, melyek kizárólag a Római Szerződés I. mellékletében szereplő termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását szolgálják, a borászati és pálinka előállítását célzó beruházások kivételével (2. célterület).

3. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

3. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA).
(2) A támogatás nyújtására fordítható keretösszeg legalább 60 milliárd forint, ebből a) az 1. célterület esetében a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának (a továbbiakban: DIT-ÚMVP) 121. intézkedésén belül a beruházások az állattenyésztésben alintézkedéshez rendelt legalább 35 milliárd forint azzal, hogy a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 25%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó;
b) a 2. célterület esetében
ba) mezőgazdasági termelő esetében a DIT-ÚMVP 121. intézkedésén belül az üzemi diverzifikáció alintézkedéshez rendelt legalább 15 milliárd forint azzal, hogy a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 25%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó, valamint
bb) nem mezőgazdasági termelő esetében a DIT-ÚMVP 123. intézkedésén belül a mezőgazdasági termékek értéknövelése alintézkedéshez rendelt legalább 10 milliárd forint azzal, hogy a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 25%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó.
(3) Amennyiben
a) a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a forrásigény nem éri el a keretösszeg 25%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható, vagy
b) a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a forrásigény nem éri el a keretösszeg 75%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.
(4) Az igényelhető támogatás mértéke az 1. célterület esetén:
a) a beépített gépek vagy technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában:
aa) az összes elszámolható kiadás 40%-a;
ab) kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT-terület) vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az összes elszámolható kiadás 50%-a;
ac) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, az összes elszámolható kiadás 50%-a;
ad) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a,
b) a nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 35%-a.
(5) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a kerekes traktor (1111) és a 7. mellékletében feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén.
(6) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a 8. mellékletében feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén.
(7) Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén:
a) a mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél vonatkozásában
aa) az összes elszámolható kiadás 40%-a,
ab) ha a beruházás KAT-területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a,
ac) ha a beruházás KAT-területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a,
b) a nem mezőgazdasági termelő ügyfél vonatkozásában
ba) az összes elszámolható kiadás 50%-a,
bb) ha a beruházás a közép-magyarországi régióban valósul meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a,
c) ha az ügyfél nagyvállalatnak minősül, akkor részére az a)–b) pontja alapján megállapítható támogatási mérték 50%-a adható.
(8) A támogatási kérelem benyújtásakor mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél, akinél a beruházás után a nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevétel aránya kevesebb, mint 50% lesz a kérelem benyújtásakor nem mezőgazdasági termelőnek minősül és esetében a támogatási kérelem elbírálása során a nem mezőgazdasági termelőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(9) Az ügyfélnek, a beruházás utáni nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevételének arányáról a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell.
(10) E rendelet alapján építési kiadások kizárólag abban az esetben támogathatóak, amennyiben
a) az építési kiadások, valamint azok mennyisége a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara online névjegyzékében szereplő, az adott szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján jogosultsággal rendelkező személy által igazoltan a 2. § (2) bekezdés szerinti gépek beépítéséhez kapcsolódnak,
b) a kapcsolódó építési tételek szerepelnek az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGy), és
c) a támogatási kérelemben megadott építési tételek vonatkozásában
ca) az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a beruházás megvalósításához szükséges, az építésügyi hatósági eljárást és a vízügyi hatósági eljárást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál a támogatási kérelem benyújtásáig megindította,
cb) az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor, a beruházás megvalósításához szükséges jogerős építési engedéllyel vagy jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, vagy
cc) a kiadások nem építési vagy vízjogi létesítési engedélyköteles építési tevékenységhez tartoznak.
(11) A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás célterületenként a 2. § szerint közzétett IH közleményben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az IH közleményben, valamint az ÉNGy-ben szereplő referenciaárat. Egy gép vonatkozásában a beépítéséhez szükséges építési tételekre legfeljebb az adott gépre jóváhagyható támogatási összeg 10%-a hagyható jóvá.
(12) A Vhr. 31. §-a szerinti jóváhagyható egyéb elszámolható kiadásra jutó támogatási összeg nem haladhatja meg az adott gépre és – amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz építési tételt – az adott géphez kapcsolódóan igényelt építési tételek összegére jóváhagyható támogatási összegek összegének 12%-át, de legfeljebb egy támogatási kérelem vonatkozásában mindösszesen a 10 millió forintot.
(13) Ha a támogatási határozatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, úgy az egyéb elszámolható kiadások tekintetében egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.
(14) Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt gép elutasításra kerül, úgy a hozzá kapcsolódóan igényelt építési tételt is el kell utasítani.

4. A támogatás igénybevételének általános feltételei

4. § (1) E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:
a) nem minősül a Vhr. 3. § 26. pontja szerinti vállalkozásnak, és
b) a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezőgazdasági üzemének mérete a 2013. naptári évre számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja, kivéve a nem mezőgazdasági termelő esetében.
(2) Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor nem kell a támogatási kérelem benyújtásakor teljesítenie a) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a 2016. naptári év vonatkozásában meg fog felelni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek, b) az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakat, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az (5) bekezdésben foglalt határidőig meg fog felelni az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.
(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult
a) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha 2013. szeptember 1-jét követõen jegyezték be,
b) az egyéni vállalkozó valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására 2013. szeptember 1-jét követően került sor,
c) az 1. célterület vonatkozásában az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységét 2013. szeptember 1-jét követően kezdte meg,
d) a 2. célterület vonatkozásában az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő, aki a 6. melléklet szerinti tevékenységét 2013. szeptember 1-jét követően kezdte meg.
(4) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2014. december 31. napjáig megvalósítani.
(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
(6) A nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám
a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,
b) a 2. célterület mezőgazdasági termelő esetében a 2. mellékletben,
c) a 2. célterület nem mezőgazdasági termelő esetében a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább a 15 pontot, induló vállalkozás esetén a 10 pontot eléri.
(7) Központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai nem vehetnek igénybe támogatást védett vagy Natura 2000 területen megvalósuló beruházáshoz.
(8) Az utolsó kifizetési kérelem elbírálásához az ügyfélnek rendelkeznie kell a működéshez szükséges, a külön jogszabályban előírt, a szabályszerű működésre vonatkozó hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal.
(9) A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem nyújthat be támogatási kérelmet, aki
a) az 1. célterület vonatkozásában ÁTK I. jogcím, ÁTK II. jogcím, ÁTK III. jogcím, ÁTK IV. jogcím, a BaTeK jogcím, a Kertészeti gépbeszerzés vagy az NDP MÜK jogcím,
b) a 2. célterület vonatkozásában ÉLIP I. jogcím, ÉLIP II. jogcím, ÉLIP III. jogcím, Kertészeti gépbeszerzés, vagy az NDP ÉLIP jogcím
vonatkozásában az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásának napjáig jogerõsen kizárásra került.
(10) Amennyiben az ügyfél
a) az 1. célterület vonatkozásában ÁTK I. jogcím, ÁTK II. jogcím, ÁTK III. jogcím, ÁTK IV. jogcím, BaTeK jogcím,
Kertészeti gépbeszerzés jogcím,vagy NDP MÜK jogcím,
b) a 2. célterület vonatkozásában ÉLIP I. jogcím, ÉLIP II. jogcím, ÉLIP III. jogcím, Kertészeti gépbeszerzés vagy
NDP ÉLIP jogcím
alapján támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor – a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve – jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor e rendelet alapján támogatást kizárólag akkor igényelhet, ha a jogorvoslati kérelmét legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.
(11) Amennyiben az ügyfél e rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be, de legkésőbb azzal egyidejűleg a (10) bekezdésben meghatározott jogcímek vonatkozásában jogorvoslati kérelmét nem vonja vissza, úgy az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) elutasítja.
(12) Az e rendelet alapján igényelhető támogatások vonatkozásában a Vhr. 27. § (1) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott összeghatártól függetlenül pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.
(13) E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél az ÚMVP egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján nem vett igénybe támogatási előleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra vonatkozóan az MVH-val szemben a támogatási kérelem benyújtásakor tartozása nem áll fenn.

5. A támogatás igénybevételének részletes feltételei az 1. célterület vonatkozásában 

5. § (1) Támogatás az 1. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél
a) a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti, az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett, vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) nyilvántartásában szereplő, bejelentett mezőgazdasági tevékenységet folytat,
b) a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telep vonatkozásában a NÉBIH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepel,
c) a beruházást az b) pont szerinti állattartó telepen valósítja meg,
d) igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt állattartó telepet a NÉBIH nyilvántartásba vette, és
e) az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy ha rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal és rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó kifizetési kérelmére hozott jogerős kifizetési határozattal,
f ) az ÁTK III. jogcímhez, az ÁTK IV. jogcímhez valamint a Kertészeti gépbeszerzés jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy ha rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, és a műveletet az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte, és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
g) az e) és f ) pontban felsorolt jogcímekhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond legkésőbb az e rendelet szerint támogatási kérelme benyújtásáig.
(2) Az ügyfél köteles
a) – ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik – az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelni,
b) szarvasmarha, sertés, juh, kecske, lófélék (ló, szamár, öszvér), baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) tartása esetén a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló kormányrendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a sertések jelöléséről, az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: ENAR) előírásainak megfelelni, és
c) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni.

6. A támogatás igénybevételének részletes feltételei a 2. célterület vonatkozásában

6. § (1) Támogatás a 2. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:
a) KKV-nak, vagy nagyvállalatnak minősülő
aa) egyéni vállalkozó,
ab) egyéni cég,
ac) jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
ad) szövetkezet, vagy
ae) őstermelő,
b) mezőgazdasági termelőnek minősül és értékesítésből származó árbevételük 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből;
c) nem minősül mezőgazdasági termelőnek, és az értékesítésből származó árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből.
(2) A támogatást a 2. célterület vonatkozásában továbbá akkor vehető igénybe, ha az ügyfél
a) a 6. melléklet szerinti, az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett, vagy a NÉBIH nyilvántartásában szereplő, bejelentett tevékenységet folytat,
b) támogatási kérelemben megjelölt, élelmiszeripari üzem vonatkozásában a NÉBIH nyilvántartásában tulajdonosként vagy üzemben tartóként szerepel,
c) a beruházást az b) pont szerinti üzemben valósítja meg,
d) igazolja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt élelmiszeripari üzemet a NÉBIH nyilvántartásba vette, és
e) az ÉLIP I. jogcímhez, ÉLIP II. jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, és rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó kifizetési kérelmére hozott jogerős kifizetési határozattal,
f ) az ÉLIP III. jogcímhez vagy a Kertészeti gépbeszerzés jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig az adott támogatási határozatban jóváhagyott műveletet megkezdte, és fejlesztési vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy g) a e) és f ) pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódóan rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond legkésőbb az e rendelet szerint támogatási kérelme benyújtásáig.
(3) A 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni mezőgazdasági termelő esetén a termelői csoportra, zöldség-gyümölcs termelői csoportra, vagy annak leányvállalatára, valamint a termelői szervezetre vagy annak leányvállalatára.
(4) A támogatást kizárólag az az ügyfél igényelhet akinek, vagy amelynek a Római Szerződés I. mellékletében – a halászati termékek kivételével – szereplő termékek értékesítéséből származó árbevétele meghaladja a vállalkozás összárbevételének az 50%-át.

7. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban adott célterületen belül megvalósítási helyenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a korábban benyújtott támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. december 16-án 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2014. január 31-én 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az IH vezetője célterületenként [a 2. célterület esetében a 3. § (2) bekezdés ba) és bb) alpontjai szerint külön] kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH közleményben a benyújtási időszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján azt állapítja meg, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb 2014. január 31-én 18 óráig tart. Amennyiben a benyújtás ismételten megnyitásra kerül, úgy az nem tekinthető új benyújtási időszaknak, ezáltal a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdődik elölről.
(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztésre vagy lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
(5) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem vonatkozásában módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(6) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és a gép tárolásának helyét.
8. § (1) A támogatási kérelem tartalmazza:
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
d) a beruházás előtti állapotra vonatkozó adatokat,
e) a tervezett beruházásra vonatkozó adatokat, valamint
f ) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről.
(2) Az 1. és 2. célterületre vonatkozóan a támogatási kérelemhez csatolni kell
a) összeghatártól függetlenül mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet jogszabály a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír, illetve nagyértékű gépbeszerzés esetén az 1–3. mellékletekben meghatározott, az értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumokat,
b) induló vállalkozás esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy
ba) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 2016. naptári év folyamán meg fog felelni,
bb) legkésőbb a 4. § (5) bekezdésben foglalt határidőig meg fog felelni az 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, valamint a 6. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott feltételnek,
c) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
d) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, a használat jogcímét igazoló szerződést, valamint, ha a szerződés erről nem rendelkezik, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni,
e) az 1. célterület esetén az állategészségügyi hatóság igazolását az állattartó telep nyilvántartásba vételéről és az állatvédelmi bírságról,
f ) a 2. célterület esetén a termék-árbevételi betétlapot.
(3) Amennyiben a kérelem nem kizárólag nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzésére, illetve az azokhoz kapcsolódóan igényelt Vhr. 31. §-a szerinti kiadásokra vonatkozik, és a 3. § (10) bekezdése szerint az ügyfél igényel építési tételek vonatkozásában támogatást, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell az MVH által közzétett formanyomtatványon a 3. § (10) bekezdés a) pontja szerinti igazolást, valamint 
a) nem engedélyköteles beruházás vonatkozásában az illetékes hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, valamint az építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást,
b) engedélyköteles beruházás esetén
ba) a jogerős engedélyek másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást, vagy
bb) az ügyfél nyilatkozatát a hatósági engedélyezési eljárás megindításáról.
(4) Amennyiben a kérelem nem kizárólag nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzésére, illetve az azokhoz kapcsolódóan igényelt Vhr. 31. §-a szerinti kiadásokra vonatkozik, és a 3. § (10) bekezdése szerint az ügyfél nem igényel építési tételek vonatkozásában támogatást, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell
a) nem engedélyköteles beruházás vonatkozásában az illetékes hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, valamint az építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást,
b) engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nyilatkozatát a hatósági engedélyezési eljárás megindításáról, vagy
bb) a jogerős engedélyt, amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezik vele.
9. § (1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.
(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c) a meghatalmazás ...

További hírek és cikkek

EcoFlam, Cuenod és Elco égőfejek és alkatrészek
Társaságunk több éve képviseli az Ecoflam égőfej gyártót Magyarországon, aki Ecoflam saját márkája mellett a Cuenod és Elco égőfejeket is képviseli.
Modern istálló ventilátorok cégünk kínálatában
A hatékony tejtermelés csak megfelelő istálló klíma mellett lehetséges. Küszöböljük ki a hőstressz okozta gazdasági károkat!
Meghívó a XXIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárra
Várjuk minden kedves Ügyfelünket 2022. május 5-6-7-én a Hódmezővásárhelyi kiállításon a szokásos F/813 standunkon!
Hamarosan nyílik az állattartó telepek korszerűsítése ÁTK pályázat (Felhívás VP2-4.1.1.-20)
Állattartó telepekhez szükséges eszközök és élelmiszeripari gépek, technológiák beszerzésére lehet pályázni 2022. március 17. és 31. között forráskimerülésig.
Boldog Nőnapot kívánunk!
A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án ünneplünk.
Meghívó Mentés Másképp című új mozifilmre
Kedves Vásárlónk! Szeretnénk figyelmedbe ajánlani a Mentés Másképp című új vígjáték-dráma filmet, melynek létrejöttét Cégünk is elősegítette.
Cégünk új telephelyre költözött
Cégünk 2021. június végén egy nagyobb, korszerűbb raktáráruházba költözött Szolnokon a Thököly út 113. alatt (32-es főút mellett) található telephelyen.
Mitől boldog és egészséges a borjú
Tudományos kutatást végeztek egy svéd egyetemen arról, hogy a tejitatás során milyen hormonok és milyen mértékben mutathatók ki különböző itatási módszerek mellett.
Megnyílt a tanyafejlesztési pályázat
Idén 858 millió forint keretösszeggel hirdette meg a Tanyafejlesztési Programot az Agrárminisztérium.
Eladó raktár Szolnokon raklap tároló állvánnyal
ELADÓ Szolnok belvárosában, frekventált helyén, egy felújított 328 m2 egy szintes tégla építésű raktár épület.
Bécsi szelet 1 perc alatt, avagy a vödrös tejitatás
Szakmai cikk a borjak természetellenes gyors vödrös tejitatási módszeréről, amely jelenleg hazánkban a legelterjedtebb eljárás. Megvizsgáljuk, hogy milyen problémákat okoz ez a borjú eg...
Újra lehet pályázni állattartó telepek korszerűsítésére!
Az Agrárminisztérium 2020. március végéig újranyitja a Vidékfejlesztési Program Állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatait, az intézkedéstől a különböző járvány...
Nyalósó napjainkban
Iskolás éveink kémia óráiból talán még emlékszünk, hogy a konyhasó nátrium-kloridból áll, egészen pontosan 39% nátrium és 61% klorid arányban. Azt azonban nem biztos, hogy mindenki t...
A borjúnevelés alappillérei
A tejelő tehenészetekben a minőségi borjúnevelés kulcsfontosságú tényező az állomány jövőbeli magas tejhozama szempontjából. Amennyiben a borjú nem megfelelően növekszik, az a kés...
Újabb területeket fertőzött meg az ASP (sertéspestis)
Bővült a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport által megállapított fertőzött terület hazánkban.
Meghívó a debreceni XXVIII. Farmer-Expo szakkiállításra (2019. augusztus 15-18.)
Várunk minden kedves Ügyfelünket a debreceni Farmer-Expo Szakkiállításon a szarvasmarha és a baromfi karám között található K/47. számú standunkon.
NÉBIH ismertetője az Afrikai sertéspestis (ASP) járványról
Az alábbiakban a NÉBIH ismertetője olvasható az Afrikai sertéspestis betegségről. Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ragályozó képességű, vírus okozta fertőző betegség, amely iránt E...
Csoportos borjúnevelés
Egy szarvasmarha kb. 9,5 hónapos vemhessége után egyetlen borjat ellik, így a tehenészetek számára különösen fontos, hogy ne csak a megszülető utódok száma legyen magas, hanem az ebből ...
7 TÉVHIT a borjú hasmenésről!
Avagy ne a borjú hasmenés tünetét kezeljük utólag, hanem a hasmenés kiváltó okát előzzük meg!
Tőgybiológiai kórokozók csoportjai és előfordulásuk
Az évszázadok során jelentősen megváltozott a tőgygyulladás kórokozóspektruma. Ennek oka egyrészt a fejéstechnológia fejlődése, másrészt az adaptálódásra képes baktériumok elterje...
Fejőházi tőgyhigiéniai tanácsok: tőgy előkészítés - tőgy lezárás
Mint azt a legtöbben már tudják és tapasztalták, a tőgy gyulladásos folyamatai okozzák a legnagyobb anyagi veszteséget hazánk tejtermelő tehenészeteiben. Ezek mintegy háromnegyede szubkli...
Meghívó a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárra
Várjuk minden kedves Ügyfelünket 2019. május 9-10-11-én a Hódmezővásárhelyi kiállításon a szokásos F-813 standunkon!
Elletői tőgyhigiéniai tanácsok
A magasabb és egyenletesebb tejleadás érdekében elvégzendő tőgyhigiéniai tanácsok kisebb és nagyobb gazdaságoknak egyaránt.
A tejszivárgás előfordulása és fontossága szárazonálló tehenek esetében
A tejszivárgás megjelenése, illetve előfordulásának gyakorisága a szarvasmarha állománynál függ a gazdálkodás módszerétől, a tőgy egészségétől és a gondozás minőségétől. Ez ...
Szubklinikai tőgygyulladás hatása a tejmennyiségre
A tőgygyulladás talán a leggyakoribb és legköltségesebb megbetegedések egyike a tehenészetekben, melynek a tej mennyiségére gyakorolt negatív hatását és okait vizsgáltuk.
Milk Bar - Könnyű a gazdának, egészséges a borjúnak!
Néhány hónapja adtuk hírül a Milk Bar termékek megjelenését, mellyel nem csak cégünk korszerű működését kívántuk bizonyítani, hanem a gazdák megélhetése érdekében a jobb minős...
Új J. Delgado Flaco katalógus
A spanyol J. Delgado Flaco fejőgépgyártó cégnek megjelent legújabb katalógusa. A PDF katalógusok az alábbi linkre kattintva online, illetve saját gépére letöltve is megtekinthetők.
A Bos-Plus Kft. lett a magyarországi Milk Bar forgalmazó
A hazánkban még újszerű technológiának számító, mégis 20 éves múltra visszatekintő Milk Bar a Bos-Plus Kft forgalmazásába került. A cég büszkén vállalta ezt a feladatot, hiszen ne...
Drencselés szakszerűen
Szondán keresztüli táplálás, azaz drencselés. Talán kevesen vannak, akiknek még új ez a fogalom, de mindenképp érdemes szót ejteni róla, hiszen hasznos és innovatív eljárás.
Afrikai sertéspestis Magyarországon
Április végén bombaként robbant a hír, hogy Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspestis (ASP). Igaz, hogy egyelőre csak a vaddisznó állományt érinti, de az elhullottan talált áll...
Változások előtt a világ tejtermelése
A betegséget kifizetődőbb megelőzni, mint gyógyítani, a humán- és az állategészségügyben egyaránt. Ennek megvalósításához azonban a feje tetejére kellene állítani a világot. Ezen ...
Debreceni XXVII. Farmer-Expo szakkiállításra (2018. augusztus 17-20.)
Várunk minden kedves Ügyfelünket a debreceni Farmer-Expo Szakkiállításon a szarvasmarha és a baromfi karám között található K/47. számú standunkon.
Szőrápolás
Mindennapos szőrápolás szakszerűen a kis kedvencektől a haszonállatokig, hogy az ápolt és egészséges bundájuk fajtájukhoz méltó legyen.
Hogyan válasszunk villanypásztor készüléket?
Hasznos tanácsok és információk villanypásztor rendszer kiépítéséhez kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A jövő kotlósa az infratyúk!
Egy innovatív készülék, mely számos előnyével megnyerte a gazdákat. Napos csirke nevelés mesterfokon.
A tehén ellése elletőkészülék használatával
Avagy, hogyan segítsük a tehén ellését ellető készülékkel és mire figyeljünk az eszköz használatánál, hogy a tehén és a borjú is egészséges maradjon az ellés után is.
Meghívó a XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárra
Várjuk minden kedves Ügyfelünket 2018. május 10-12-én a Hódmezővásárhelyi kiállításon az F-813 standon és a fejőházban!
Tavaszi munkák
A fagyos hónapok után minden gazda várja a tavasz beköszöntét. A folyamatosan melegedő – de azért még szeszélyes – időjárás nem mindig kedvez mind a szántóföldi, mind pedig a haszo...
Afrikai sertéspestis ellen hatékony fertőtlenítőszerek
A TH5 és a HALAMID istálló fertőtlenítőszereink a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által afrikai sertéspestis ellene ajánlott fertőtlenítőszer.
Debreceni XXVI. Farmer-Expo szakkiállítás (2017. augusztus 17-20.)
Idén is várunk minden kedves Ügyfelünket a debreceni Farmer-Expo Szakkiállításon a szarvasmarha és a baromfi karám között található standunkon.
Magyarországon az Afrikai sertéspestis?
Ismét megjelent a magyar határ közelében az afrikai sertéspestis (ASP); a vírust alig 20 kilométerre a magyar határtól, Beregújfalunál mutatták ki.
3. Tisza Kupa nemzetközi munkakutya verseny
Szolnok immár harmadik alkalommal ad helyet több kutyás világszövetség világbajnoki válogató versenyének, a 3. Tisza Kupának. Cégünk elkötelezett támogatója állattartás különböző...
A madárinfluenza elleni védekezés és megelőzés
Az egész világon jogosan tartanak a madárinfluenzától, így a hazai baromfitenyésztőkben is felmerülhet a kérdés: "Mit tehetek, hogy megelőzzem az állomány lebetegedését?" Az alábbiakb...
A madárinfluenza
A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége. A kórokozó influenza vírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely embereket is képes megbetegíteni.
Pasztörizált tej hatása a borjak etetésénél
A pasztörizálás segít a nyers tejben található mikroorganizmusok (lisztéria, szalmonella, stb.) elpusztításában, ezzel az eljárással nem csak biztonságosabbá válik a fogyasztása, de ho...
Engedélykötelesek-e a vágóhídi böllér pisztolyok, taglópisztolyok, kábítópisztolyok?
A jogszabályok útvesztőjében nem biztos, hogy olyan könnyen kihámozhatók a vágóhidakon használatos ütőszeges taglópisztolyokra vonatkozó fegyverviselési, állatvédelmi és munkavédelm...
Állattartó telepi higiénia
A rendszeres fertőtlenítés és ezzel párhuzamosan az általános telepi higiénia fenntartása az egyik leggazdaságosabb termelésnövelő lépés egy állattartó telep működésében, amellyel...
Debreceni XXIV. Farmer-Expo szakkiállítás (2015. augusztus 19-22.)
Idén is várjunk minden kedves Ügyfelünket a debreceni Farmer-Expo Szakkiállításon a szarvasmarha és a baromfi karám között található K/49. számú standunkon.
Tej szomatikus sejt tartalma
A szomatikus sejtek az állat szervezetének sejtjei, melyek normális körülmények között is megtalálhatók a tejben. Valójában nem nyerhető tej szomatikus sejtek nélkül.
XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár
Várjuk minden kedves Ügyfelünket 2015. április 24-26-án megrendezésre kerülő XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállításon a H-1009 standon.
Állatorvosi ultrahang
Az állatorvosi diagnosztikában óriási előrelépés volt az ultrahangos vizsgálatok bevezetése. Az állatok esetében a betegségek felismerését, a kórképek diagnosztizálását korábban ki...
Haflingi lófajta
Aki csak egyszer látta ezt a világossárga, kendersörényű, megnyerő küllemű kislovat, soha el nem felejti és össze sem téveszti más fajtákkal.
Szarvasmarha kéknyelv betegség
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérődző állatokat megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Cso...
Kézszárító vagy kéztörlő papír
Biztosan Ön is elgondolkozott már azon, hogy egyszer használatos papír kéztörlő vagy elektromos áramot használó kézszárító használata gazdaságosabb cége számára, sőt talán már az...
Debreceni XXIII. Farmer-Expo szakkiállítás (2014. augusztus 17-20.)
Várjunk minden kedves Ügyfelünket a debreceni Farmer-Expo Szakkiállításon a szarvasmarha és a baromfi karám között található K/49. számú standunkon.
Szopókás sertés itató ideális rögzítési szöge
Tanulmány a szopókás sertés önitatók különbözõ szögben történõ rögzítés vízfogyasztásra, vízfelvételre és vízpazarlásra gyakorolt hatását vizsgálja.
Villanypásztor kerítés tervezése
A villanypásztor kerítés kiépítési költsége tapasztalatok alapján körülbelül egyharmada az állandó huzalkerítésnek, sőt a villanypásztor kerítés telepítése számos további előn...
Prototheca zopfii
A gazdasági veszteségeket eredményező Prototheca zopfii okozta tőgygyulladás a rossz higiéniai státuszú, nem megfelelő fejési folyamatot alkalmazó szarvasmarha telepeken a legvalószínűb...
Allegrini a környezetbarát vegyipari termékek gyártója
Az Allegrini név több mint 65 éve a megbízható minőség és a környezetbarát vegyszerek szimbóluma.
67. Állattenyésztők Kiállítása Cremonában
Idén októberben is nagy érdeklődés kísérte Cremonában a 67. alkalommal megrendezett állattenyésztési kiállítást.
Soxhlet-Henkel-féle tej savfok meghatározásról
A vizsgálat célja a tej savanyodás mértékének megállapítása a savfok értékszám alapján. Soxhlet-Henkel savfokon azt a ml-ekben mért negyed-normál lúgmennyiséget értjük, amely 100 ml...