A felhasználói élmény fokozása érdekében oldalunkon Cookie-kat (sütiket) használunk. További információ
Értem
Főoldal Tisztítás Tisztítószerek Felülettisztítás és fertőtlenítés
HALAMID por alakú fertőtlenítőszer koncentrátum
Magán- és közegészségügyi fertőtlenítőszer koncentrátum. Széles hatásspektrumának köszönhetően használata különösen beléptető lábfertőtlenítő tálcákban.
HALAMID magán- és közegészségügyi fertőtlenítőszer koncentrátum.
HALAMID magán- és közegészségügyi fertőtlenítőszer koncentrátum.
Magán- és közegészségügyi fertőtlenítőszer koncentrátum. Széles hatásspektrumának köszönhetően használata különösen beléptető lábfertőtlenítő tálcákban.
Gyártja az Axcentive
HALAMID fertőtlenítőszer koncentrátum (2 kg) E038001 2 kg Egységár: 4 990 Ft/kg
9 980 Ft/vödör 7 858 Ft+Áfa
kosárba teszem kosárba
Kizárólag rendelésre kapható
HALAMID fertőtlenítőszer koncentrátum (5 kg) E038002 5 kg Egységár: 4 598 Ft/kg
22 990 Ft/vödör 18 102 Ft+Áfa
kosárba teszem kosárba
Kizárólag rendelésre kapható
Termékleírás
Alkalmazási terület
A termék magán- és közintézményekben általános eszköz, bútor, felületfertőtlenítésre, élelmiszer előállításával, tárolásával, vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések, tartályok, edények fertőtlenítésére, állategészségügy területén az állattartó épületek mosható felületeinek, (padozat, falak, rácsok, ketrecek), berendezési tárgyainak, állatszállító járművek, valamint járművek kerekeinek fertőtlenítésére használható. Egészségügyi intézményekben mosható felületek fertőtlenítésére. 

Formuláció: por alakú.

Felhasználói kör: professzionális és lakossági felhasználásra.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: Minden esetben vizes oldat formájában használjuk. 

Készítsük el a szükséges hatékonyságnak megfelelő koncentrációjú oldatot és jutassuk a szennyezett vagy az előzetesen megtisztított kezelendő felületre 0,3 liter/m2-t, vagy a kisebb eszközt mártsuk a fertőtlenítő oldatba és biztosítsuk az előírt behatási időt.

Beléptető fertőtlenítő tálcákban:
A helyiségek ún. beléptető láb/cipőfertőtlenítő tálcáiba 2 %-os vizes oldatot alkalmazzunk. A fertőtlenítő oldat szennyeződés esetén, de legalább 3 naponta cserélendő.   

Magán- és közintézményekben, illetve élelmiszeripari területeken
A fertőtlenítés megkezdése előtt alaposan tisztítsuk meg a felületet és berendezéseket. 
Baktericid és yeasticid hatás érdekében: 0,5% koncentráció (20°C és 5 perc behatási idő)
A művelet után a felületeket hagyjuk megszáradni. Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületek vizes öblítés kötelező! 

Állategészségügy területén
Baktericid hatás: előzetesen megtisztított felületeken 0,5% 30 perc, szennyezett felületeken 1% 30 perc, vagy 2% 5 perc.
Yeasticid hatás: előzetesen megtisztított felületeken 1% 30 perc, szennyezett felületeken 5% 5 perc.
Fungicid hatás: szennyezett felületeken 5% 30 perc, vagy 7,5% 5 perc.
Virucid hatás: ragadós száj és körömfájás, baromfipestis, madárinfluenza H7N1 esetén 0,5 % 30 perc.

Állatszállító jármű fertőtlenítésére: 1-5 %-os (antimikrobiális hatásspektrumtól függően) vizes oldatot használjunk. Az állattartó helyiségek fertőtlenítését az állatok távollétében kell elvégezni. Az állatokat a fertőtlenített felületek megszáradása és szellőztetés után lehet a kezelt helyiségekbe beengedni. Ködképző berendezéssel 2-5 %-os oldatot alkalmazzunk 40-50 ml/m3 mennyiségben.   

Veszélyt jelző piktogramok:
Figyelmeztetés: Veszély, Kiegészítő veszélyességi információ: EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Figyelmeztető H-mondatok: H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

Egyéb figyelmeztetések: Más biocid termékkel nem keverhető. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. 

Elsősegélynyújtás: Általános tanács: Azonnal forduljon orvoshoz. Szembe kerülés: Azonnal öblítse le bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Orvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon szájon át. Belélegzés: Friss levegőre kell vinni az áldozatot és egy légzésre alkalmas pozícióban, nyugalomban kell tartani. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.   

Hulladékkezelés: A készítmény és maradékai, valamint a kiürült csomagolás veszélyes hulladéknak minősül, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: A termék maradékai tilos kezeletlenül csatornába engedni. Tilos felszíni vizekbe vagy talajba juttatni.  

Szennyezés-mentesítés: Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető. Kerülje a porképzést. Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Tisztítás után öblítse le vízzel a visszamaradó nyomokat. Tárolás, eltarthatóság: Két évig eltartható az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva. A használat után a csomagolás visszazárandó. A termék hűvös, száraz helyen, közvetlen napsugárzástól távol tartandó. Gyártási idő: Lejárati idő: Kiszerelési egység: 

Gyártja: Axcentive Sarl, Chemin de Champouse, Quartier Violesi, F-13320 Bouc Bel Air, Franciaország, tel: +33-442-694-090, e-mail: info@axcentice.com
Technikai adatok
  • Biocid termékkategória: PT2, PT3 és PT4
  • Mikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid, fungicid, szelektív virucid
  • Halmazállapot: fehér por
  • Összetétel: 100% tozilklóramid-nátrium
  • Veszélyességi szám: UN3263
  • Felhasználók köre: foglalkozásszerű és lakossági
  • Eltarthatóság: 24 hónap
  • Kiszerelés: 2 és 5 kg-os vödör
  • Engedélyszám: 67699/2021/KBKHF
  • Részletes adatok megtekinthetők az alább letölthető hatósági engedélyben!
Hozzászólások
Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezzen be.
Kapcsolódó termékek
SANDIK univerzális felülettisztító és fertőtlenítőszer
1 390 Ft
A SANDIK használatra kész univerzális fertőtlenítőszer és tisztítószer magán- és közegészségügyi, illetve élelmiszeripari felhasználáshoz.
Kétvödrös IDEAL takarítókocsi
26 990 Ft
Irodák, üzletek, orvosi rendelők felmosási feladataihoz tervezett kétvödrös felmosókocsi két darab 25 literes vödörrel, moppréssel és eszköztartóval.
DETERLUX padlótiszítószer és fényezőszer
4 590 Ft
Napi padlótisztításhoz kifejlesztett tisztítószer kézi felhasználásra, mely padlófényező adalékot is tartalmaz.
5 kg
KerbaTest adagoló pumpa
2 290 Ft
Adagoló pumpa a KerbaTest reagens adagolásához.
UDDERO tőgytörlő kendő
8 090 Ft
Újrahasznosítható kendő a tőgy tisztításához és a baktériumszám csökkentéséhez.
50 db
Lábfertőtlenítő szőnyeg
12 190 Ft
A fertőtlenítő szőnyeg fontos kelléke a HACCP beléptetési rendszereknek, mert használatával megakadályozható a kórokozók terjedése, illetve lábon történő szállítása.
Tőgymosó tőgyápoló szer
9 990 Ft
Fejés előtti és utáni tőgytisztító és tőgyápoló szer a tőgyhigiénia megőrzéséért.
Fejőkötény
5 490 Ft
Élelmiszeripari munkákhoz, különösen fejőházban és vágóhidakon történő használatra tervezett kötény, fejőkötény csatos nyakpánttal.
Lábfertőtlenítő tálca szivaccsal
20 990 Ft
Állattartó telepek, élelmiszeripari üzemek számára gyártott lábfertőtlenítő tálca kivehető és cserélhető szivaccsal.
Széles seprű
3 090 Ft
Istállók, raktárak és ipari épületek tisztításhoz készített közepesen kemény sörtés széles seprű. Erős sörte rögzítésének köszönhetően a legnépszerűbb termék.
40-100 cm
Patkányméreg csalétek doboz
3 290 Ft
Biztonsági előírásoknak megfelelő patkányméreg csalétek állomás, átjáró nyílással és a méreg elhelyezéséhez alkalmas rekesszel.
VARAT egérirtó és patkányirtó csalétek
890 Ft
Használatra kész, véralvadásgátló tartalmú, rágcsálóirtó csalétek (pép) háztartási és ipari felhasználásra. Egér és patkány irtására jól bevált rágcsálóirtó készítmény.